MSSMS ‘ den daha önceden hazırlanmış veri tabanımızdaki tablolarımızı model olarak Asp.Net projemize nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim.

Gerekli nugetler

Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

versiyonları projenizin versiyonuyla aynı olmalıdır.

Visual Studio da terminale yazacağımız satır şu şekilde olmalıdır.

dotnet ef dbcontext scaffold Data Source=DESKTOP-ABCD;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated Security=True;Encrypt=False;TrustServerCertificate=False;ApplicationIntent=ReadWrite;MultiSubnetFailover=False” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models/DB -c “DatabaseContext”

İşlem sonucunda modellerin Models>DB klasöründe oluştuğunu göreceksiniz.

Güncellemek için

dotnet ef dbcontext scaffold Data Source=DESKTOP-ABCD;Initial Catalog=DatabaseName;Integrated Security=True;Encrypt=False;TrustServerCertificate=False;ApplicationIntent=ReadWrite;MultiSubnetFailover=False” Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models/DB -c “DatabaseContext” — force

yazmanız yeterlidir.

--

--

Metin Tekin

Metin Tekin

Yazılımcı. İyi bir okuyucu ve dinleyici.